CALENDAR ÎNSCRIERE în clasa a IX-a, 2023-2024 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL și PROFESIONAL


ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

Etapa I de admitere în învățământul liceal: 20 – 25 iulie 2023 – Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

A doua etapă de admitere în învățământul liceal: 7-9 august 2023     Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen

Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.
10-11 august 2023   Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a

Înscrierea în învățământul profesional de stat:

  • Etapa II : 25 – 27 iulie 2023 înscrierea candidaților la Colegiului Agricol „D. P. Barcianu”
  • 31 iulie 2023 desfășurarea probei suplimentare de admitere (dacă este cazul).