ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DOCUMENTE NECESARE ȘI PROGRAM – Pentru înscrierea în clasa a IX-a 2023-2024


DOCUMENTE necesare la înscriere:

  • cererea de înscriere  de la Colegiul Agricol ”D.P. Barcianu”
  • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în original și  copie;
  • adeverință cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a ;
  • fișă de înscriere în învățământul profesional în original cu mediile generale de absolvire , notele și mediile obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a ( se eliberează de către secretariatul școlii de proveniență a canditatului)
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);(în original și copie)
  • fişa medicală;
  • dosar plic

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE

MARȚI, 25.07.2023 între orele 8.30-15.30, PARTER SALA 9

MIERCURI 26.07.2023 între orele 8.30-15.30 PARTER SALA 9

JOI 27.07.2023 între orele 8.30-11.30 PARTER SALA 9