ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
CALENDAR ȘI DOCUMENTE NECESARE
la înscrierea în clasa a IX-a 2022-2023


LUNI: 25.07.2022 – Afișarea listei candidaților înmatriculați în etapa I de înscriere în învățământul profesional, calificarea COMERCIANT VÂNZĂTOR

LOCURI LIBERE pentru etapa a II-a – 21 de locuri

PERIOADA:26 -28.07.2022, ORA 08.30 -16.00 – ÎNSCRIEREA candidaților la Colegiul Agricol D. P. Barcianu, Sibiu

Data : 1.08.2022, ora 9 – PROBĂ SUPLIMENTARĂ DE SELECȚIE – în cazul în care sunt înscriși mai muți candidați decât locurile disponibile

Data : 4.08.2022 –Afișarea candidaților ADMIȘI / Retragerea dosarelor de înscriere a candidaților RESPINȘI (după caz)

DOCUMENTE necesare la înscriere:

  • cererea de înscriere  de la Colegiul Agricol ”D.P. Barcianu”
  • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în original și  copie;
  • adeverință cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a ;
  • fișă de înscriere în învățământul profesional cu mediile generale de absolvire , notele și mediile obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a ( se eliberează de către secretariatul școlii de proveniență a canditatului)
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  • fişa medicală;
  • dosar plic