ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, înscrierea în clasa a IX-a 2022-2023, DOCUMENTE NECESARE, PROGRAM


 Înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează, conform programului afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

  1. CEREREA DE ÎNSCRIERE  de la Colegiul Agricol ”D. P. Barcianu” Sibiu ;
  2. CARTEA DE IDENTITATE (dacă este cazul) şi CERTIFICATUL DE NAŞTERE, în original și  copie;
  3. ADEVERINŢĂ CU NOTELE ŞI MEDIA GENERALĂ obținute la Evaluarea Națională, în original ;
  4. FOAIA MATRICOLĂ pentru clasele a V-a – a VIII-a, în original (cu calculul mediei generale);
  5. DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII GIMNAZIALE – în original (OPȚIONAL)
  6. FIŞA MEDICALĂ;- în original
  7. DOSAR PLIC

PROGRAM ÎNSCRIERE , ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, clasa  a IX-a, 2022-2023

ZIUA DATA INTERVAL ORAR SALA  
VINERI 15.07.2022 8.30 – 16.00 PARTER, SALA 8 și  9
SÂMBĂTĂ 16.07.2022 9.00 – 13.00 PARTER, SALA 8 și  9
DUMINICĂ 17.07.2022 9.00 – 13.00 PARTER, SALA 8 și  9
LUNI 18.07.2022 8.30 – 16.00 PARTER, SALA 8 și  9
MARȚI 19.07.2022 8.30 – 16.00 PARTER, SALA 8 și  9
MIERCURI 20.07.2022 9.00 – 13.00 PARTER, SALA 8 și  9

 ATENȚIE: Candidaţii care în perioada menționată la alin.(1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.