ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, înscrierea în clasa a IX-a 2023-2024, DOCUMENTE NECESARE, PROGRAM


 Conf. art. 53(2) din O.M.E. 4802/2010 Înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează, conform programului afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

  1. CEREREA DE ÎNSCRIERE  de la Colegiul Agricol ”D. P. Barcianu” Sibiu ;
  2. CARTEA DE IDENTITATE (dacă este cazul) şi CERTIFICATUL DE NAŞTERE, în original și  copie;
  3. ADEVERINŢĂ CU NOTELE ŞI MEDIA GENERALĂ obținute la Evaluarea Națională, în original ;
  4. FOAIA MATRICOLĂ pentru clasele a V-a – a VIII-a, în original (cu calculul mediei generale);
  5. DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII GIMNAZIALE – în original (OPȚIONAL)
  6. FIŞA MEDICALĂ;- în original
  7. DOSAR PLIC

PROGRAM ÎNSCRIERE , ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, clasa  a IX-a, 2022-2023

ZIUA DATA INTERVAL ORAR SALA  
JOI 20.07.2023 8.30 – 16.00 PARTER, SALA 8 și  9
VINERI 21.07.2023 8.30 – 15.30 PARTER, SALA 8 și  9
SÂMBĂTĂ 22.07.2023 10.30 – 13.30 PARTER, SALA 8
DUMINICĂ 23.07.2023 10.30 – 13.30 PARTER, SALA 8
LUNI 24.07.2023 8.30 – 15.30PARTER, SALA 8 și  9
MARȚI 25.07.2023 8.30 – 11.30 PARTER, SALA 8

 Conf. art. 53(2) din O.M.E. 4802/2010 (1) în conformitate cu calendarul admiterii, absolvenții depun la unitățiile școlare la care au fost declarați admiși dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

ATENȚIE: Candidaţii care în perioada menționată la ali.(1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.