Casa Albastră


Activitatea s-a desfăşurat la Casa Albastră, ce face parte din complexul Muzeal Brukenthal, unde am vizitat o expoziție de reptile vii.

Profesor coordonator – Băilă Elena

Data – 14 Octombrie 2018

Obiective :

1. Identificarea aspectelor relevante pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos

2. Dezvoltarea comportamentelor şi atitudinilor care să faciliteze adoptarea unui stil de viaţă sănătos

3. descoperirea şi exersarea unor deprinderi eficiente pentru un stil de viaţă sănătos Numărul de elevi implicați și clasa/clasele din care fac parte – 20 de elevi din clasa a X a E

Casa Albastră